PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Direkt enjeksiyonlu motorlar (TFSI) için oil catch canin faydasıJam da Joker
25.Ocak.2011, 23:02
An excellent article on the benefits of running a catch canfrom redline-motorworks.

How does an oil catch can work and why is it beneficial?
Last Updated: 7/28/2010
There is a large debate as to whether or not oil catch cans are worth the money or not. This article is dedicated to providing a very detailed explanation showing why a catch can is highly recommended in direct injection engine applications.

Catch can kullanmanın yararları hakkında redline-motorworks tarafından yazılmış mükemmel bir makale.

Bir oil catch can nasıl çalışır ve neden yararlıdır ?
Son Güncelleme: 7/28/2010
Oil catch canlerin parasını hakedip haketmediği konusunda yaygın bir tartışma var. Bu makalede catch canlerin, direkt enjeksiyonlu motorlarda neden mutlaka önerildiği konusu detaylıca anlatılmıştır.


First, let's go over what is currently happening in your engine without a catch can installed. All internal combustion engines that run off gasoline are 4 stroke engines. This means that the piston has to go up and down a total of 4 times to complete a cycle. The piston first goes down with the intake valves open creating a vacuum. This draws in the cool dense air for combustion. At the same time, fuel is injected into the cylinder. The intake valves close and then the piston rises up towards the top of the cylinder. This compression creates an immense build-up of pressure in the cylinder. The only things containing this high pressure are the cylinder itself, the piston and the piston rings that seat against the walls of the cylinder. The intake and exhaust valves are obviously closed as well. The pressure is so high that a very small amount of the air escapes around the piston and piston rings into the crankcase. This is called blow-by. The amount of blow-by increases as the engine RPMs rise. Also, an engine with more cylinders will have more blow-by. Obviously not all of the air escapes or else combustion wouldn't take place. A diagram of the 4-stroke cycle can be seen below. Only the first 2 steps are relevant in regards to the catch can.


Öncelikle aracınızda catch can takılı değilken, motorunuzda neler olup bittiğine bakalım. Bütün içten yanmalı ve benzin ile çalışan araçlar 4 zamanlı motora sahiptirler. Buda demek oluyorki; piston, döngüsünü tamamlamak için 4 defa yukarı ve aşşağı inip çıkmak zorundadır. Emme valfi açıkken piston aşşağı inerek vakum oluşturur. Bu, yanma için gerekli olan sıkışmış soğuk havayı çeker. Aynı zamanda benzin silindir içine enjekte edilir. Emme valfi kapanır ve piston silindirin tepesine doğru yükselir. Bu sıkıştırma silindirin içinde çok büyük bir basıncın oluşturulmasına sebep olur. Bu basınca sadece silindirin kendisi, piston ve silindirin duvarına oturan piston halkaları maruz kalır. Egzoz ve emme valfleri tabiiki kapalıdır. Basınç okadar fazladırki, çok ufak miktarda bir hava pistonun ve halkalarının etrafından krank yatağına kaçar. Buna egzoz gazı sızıntısı adı verilir.
Egzoz gazı sızıntısının miktarı, motorun deviri arttıkça çoğalır. Ayrıca daha çok silindire sahip motorlarda egzoz gazı sızıntısı daha fazla olur. Açıkçası havanın tamamı kaçmaz, yoksa bu durumda yanma gerçekleşemezdi. Aşşağıda 4 zamanlı döngünün diyagramını görebilirsiniz. Sadece ilk iki sıradakiler catch can ile alakalı olan kısım.

https://www.redline-motorworks.com/v/vspfiles/assets/images/4-stroke-process.jpg


Inside the crankcase, you have the crank which is turning in the oil pan which is full of oil. This keeps it properly lubricated. PCV or positive crankcase ventilation is necessary to ensure there isn't a build up of pressure in the crankcase. This would cause the crankcase to possibly crack under the pressure and create a huge mess of oil on the street. So the PCV system removes the pressure from the crankcase and reverts it back through the intake tract via crank case vents. This pressure isn't made up of 100% air. It will also contain a very small amount of oil as well since there is so much in the oil pan at a high temperature. This air and oil mixture is then entered somewhere after the intake system, passes through the intercooler (if you car is turbo or supercharged) and then re-enters the combustion chamber (cylinder) through your intake valves to be re-burned. The oil will actually coat everything on its way back to the combustion chamber. It will develop in the intercooler, boost hoses, intake manifold and intake valves. Just on the other side of these valves is where the combustion is taking place where the temperatures are extremely high. This is what actually causes the oil to solidify on the valves. With the oil passing through the intercooler, it can actually coat the cooling fins which will hinder the intercooler's ability to cool the air therefore lowering the efficiency.

Krank, komple yağ dolu krank yatağının içerisinde döner. Bu, tamamen krankı yağlanmış şekilde tutar. PCV (Pressure Control Valve - Basınç Kontrol Valfi) veya pozitif krank gövdesi havalandırması, krank yatağında basınç oluşmamasını sağlar.
Eğer krank basınç altında kalsaydı, muhtemelen bu krankın çatlamasına ve yola yağ boşaltmasına sebep olurdu. Yani PCV sistemi krank üzerinde oluşan basıncı, krank yatağındaki havalandırmadan alarak intake sistemine geri gönderir. Bu basıncın %100 ü havadan olmuşmamaktadır. Aynı zamanda, krank yatağında yüksek derecede ve bol miktarda yağ bulunduğundan, geri dönen basıncın içerisinde çok az miktarda yağda vardır. Bu hava ve yağ karışımı intake sisteminin sonrasındaki bir yere girerek, intercoolerdan geçer (eğer aracınız turbo veya süperşarjlı ise) ve tekrar yanmak üzere, emme valfleriniz sayesinde yanma odasına girer. (silindir) Aslında yağ, yanma odasına tekrar giderken, geçtiği yollardaki herşeyi kaplar. Yağ, intercoolerınızı, basınç hortumlarınızı, emme manifoldunuzu ve emme valfinizi kaplar. Bu valflerin hemen öbür tarafında, yanmanın gerçekleştiği yerde sıcaklık çok yüksektir. Bu sıcaklık; yağın, valfler üzerinde katılaşmasına sebep olur. Intercoolerdan geçen yağ ise, intercoolerı soğutan petekleri kaplayarak, soğutma işlemini engeller ve verimliliğinin düşmesine sebebiyet verir.


The caking on intake valves is only a problem with direct injection engines. For all other engines that use port injection, the gas is introduced before the combustion chamber which means it flows over the intake valves and enter the combustion chamber premixed with the air. This action of the fuel flowing over the intake valves actually cleans the valves from any oil that make already be on there. The oil never has the chance to cake on the valves in port injection engines.

Emme valflerinde yağ katılaşması, sadece direkt enjeksiyonlu motorlarda sorun teşkil eder. Diğer tüm port enjeksiyon kullanan motorlarda, benzin, emme valflerinden yanma odasına, hava ile karışmış şekilde girer. Bu sistemde, benzinin emme valflerinden geçerken, valflerin üzerinde bulunan yağları temizlemesini sağlıyor. Port enjeksiyonlu motorlarda, yağın hiçbir türlü valfler üzerinde kurum bağlama şansı yok.


Having oil caked onto your intake valves can cause the following symptoms:
Knocking
Pre-detonation
Loss in power
Loss in fuel economy
Here is an image of carbon build-up on valves. Yes, it's nasty. :)

Emme valfinizde kurum bağlayan yağlar, aşşağıdaki belirtilere sebep olabilir:
Tekleme
Erken detonasyon
Güç kayıbı
Daha fazla benzin sarfiyatı
İşte kurum bağlamış bir valfin fotoğrafı. Evet, iğrenç :)

https://www.redline-motorworks.com/v/vspfiles/assets/images/caked-intake-valves.jpg


This is mainly due to the fact that the air that comes through your intake system and goes into the combustion chamber won't just be air. It will contain some oil particles which cause the combustion process to be slightly less efficient.

Başlıca gereken hava, emme sisteminizden gelip yanma odasına giderken, sadece hava olarak gitmiyor. İçerisinde, yanmanın daha az verimli olmasına sebep olan yağ parçacıkları bulunuyor.


You might ask why do car manufacturers revert this crankcase pressure back into the intake tract? Well, for starters there isn't anywhere safe to revert it to and you can't expel it into the atmosphere because it's not environmentally friendly and is considered to not be street legal.

Araba firmalarının, niçin krank havalandırmasını emme sistemine geri gönderdiğini sorabilirsiniz. Geri dönüş için daha güvenli bir yer yok ve atmosfere salamazsınız, çünkü çevre dostu olmadığı, bu şekildede yollara uygun olamıyacağı göz önünde bulundurulmuş.


Another question that arises is why isn't a catch can included from the factory? Well it's pretty simple actually. Most people don't even change their oil (scary but true) so will they think to empty the catch can regularly? The answer is obviously and unfortunately, no.


Bir diğer sorulan soru ise ; niçin fabrika çıkışı catch can bulunmuyor? Bu oldukça açık. Çoğu insanın motor yağlarını bile değiştirmedikleri düşünülürse (korkunç ama gerçek) düzenli olarak catch canlerindeki yağı boşaltmayı düşünebilirlermi? Cevap açıkça ve ne yazıkki, hayır.


An oil catch can does just that. It catches or prevents the oil from re-entering the intake tract. A catch can is placed right after the PCV and before the intercooler. This means that a more pure (sometimes 100% pure) air mixture will go through the intercooler and intake valves. A more pure air mixture entering the intake valves means no caking and none of the symptoms listed above.

Bir oil catch can sadece bunu yapıyor. Yağın, emme sistemine tekrar girmesine engel olup, topluyor. Catch can PCV den sonra ve intercoolerdan önce konumlandırılır. Buda demek oluyorki, daha fazla saf (bazen %100 saf) hava karışımı direk intercoolerdan ve emme valflerinden geçiyor. Daha fazla saf hava karışımının emme valflerinden geçmesi demek; kurum yapmaması ve yukarıda yazılan belirtilerin görülmemesi demek.


An oil catch can typically uses steel wool or a baffle system that removes the oil from the air-oil mixture. Higher quality cans use the baffle systems since it is less messy and better at separating the mixture. The oil falls to the bottom of the can where it is stored until the can is emptied.

Bir oil catch can genellikle, hava-yağ karışımındaki yağı ayrıştırmak için, çelik yününü veya deflektör sistemini kullanır. Daha kaliteli catch canlerde, deflektör sistemi kullanılır ki bu daha düzgün ve karışımı ayrıştırmak için daha iyi bir yöntemdir. Yağ, boşaltılana kadar tenekenin dibinde depolanır.


An oil catch can doesn't add any power or make any cool noises so it is often overlooked when modifying vehicles. However, a catch can will ensure you are always running the most power possible by having a cleaner intake tract free of oil.

Bir oil catch can daha fazla güç vermez veya harika sesler çıkartmaz, bu yüzden modifiye edilen araçlarda gözden kaçan bir parçadır. Yinede, emme sisteminizi yağdan arındırarak, aracınızın sahip olduğu gücü en verimli şekilde kullanmanızı sağlar.


Günümüzde Vag grubu ile birlikte gelişen, TFSI teknolojisi kullanan araçların çoğalması ve direkt enjeksiyonlu motor sahibi arkadaşlar için yararlı bir makale.

Bunlarda tfsi araçlarınız için alabileceğiniz oil catch canlerin fotoğrafları :

Forge : (Benim tercihim)

Carbon filtresine sahip olmayan araçlar için. (Olanların tankı daha küçük)
http://www.forgemotorsport.co.uk/images/products/FMMK5CT.jpg

Forge Motorsport | Alloy Fabrication (http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=190203&
product=FMMK5CT)


Carbon filtresine sahip araçlar için. (Örnek : MK2 Leon Cupra)
http://www.forgemotorsport.co.uk/images/products/FMMK5CTC.jpg

Forge Motorsport | Alloy Fabrication (http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=190203&product=FMMK5CTC)


Carbon filtresini merak edenler için:
http://www.forgemotorsport.co.uk/upload/images/Carbon.jpg

Montajlı hali :
http://farm3.static.flickr.com/2727/4482749718_d20019d20c_b.jpg

BSH :
http://www.bshspeedshop.com/store/images/T/RunItCCRS-01.jpg

Montajlı hali :
http://i4.photobucket.com/albums/y109/volcomska/BSHIZZLE/101_0516.jpg

Umarım bu konu araç sahiplerine yardımcı olur, nasılki yazılım, egzoz sistemi ve pompa için para harcanıyorsa, oil catch cande sağlıklı motor için en başta takılması gereken parçalardan biri. Malesef Türkiyede TFSI motorlarda kullanan kişi sayısı yok denecek kadar az..


PCV Fix adı altında bir başka konuda, TFSi larda görülen PCV Valve arızasından, özellikle remap sonrası artan basınç ile birlikte emme manifolduna giren krank havalandırmasının, emme manifoldundaki basınç ile birlikte terse basmasından ötürü oluşan arızadan ve yapılabileceklerin neler olduğundan bahsedicem.TechTurkey®
Çeviri : Jam da Joker

Yigit-Y
25.Ocak.2011, 23:05
çok güzel bir paylaşım yine teşekkürler..

XSi
26.Ocak.2011, 07:26
tabi fayda sadece TFSi gibi direkt enjeksiyonlu motorlarda değil, port enjeksiyonlu motorlarda da görülür, özellikle turbo araçlarda intercooler içine yapışan yağ tabakası, dış hava ile motora giren havayı izole eder, intercoolerın verimini düşürür..

periyodik olarak intercoolerları yağ sökücü kimyasallar ile temizlemekte fayda vardır

onur_S
26.Ocak.2011, 10:43
fiyatları ne alemde bu ürünlerin.sanırım uzun vadede faydalı

bilalMW
26.Ocak.2011, 21:22
bunlar evde yapılabiliniyornmu? :D yani sanayi işi filan yapılıyormu?

sulhi
26.Ocak.2011, 21:30
camda coker teşekkürler dostum bu acıklamarına .ben 2 adet cacht ke kullanıorum..

Antalyalogy
26.Ocak.2011, 21:47
Çok güzel paylaşım teşekkürler...

cery
27.Ocak.2011, 11:53
vayy bee. turbo besmele arabalarda çok faydalı olucaktır o zaman.
port enjeksiyonlarda da faydası war. kirlenip temizlenmektense kirlenmemeyi tercih ederim walla :D

despe
02.Şubat.2011, 10:04
sadece turboda değil. N/A da da faydalı. ben kendi aracıma el yapımı yapmıştım.

Hem pcv hemde külbütör havalandırmasından almanız daha faydalı.

ben pcv den almıştım sadece, çok net gözle görülür şekilde yağ birikmişti içinde. külbütörden almadığım için gaz kelebeğimde yağlanma vardı :)

By_HaNNibaLL
04.Şubat.2011, 01:43
Stajdayken depresyon deposu adi verilen bi parca vardi sordugumda nerede kullanildiğini bilmesede calişanlar:D borularini takip kelepce takiyordu ayni şeymi acaba ?

Murat
04.Şubat.2011, 06:57
teşekkürler. gsel paylaşım.


fakat drek enjeksyonlu demiş. demekki benzinli araçlarda tank gereksiz :D

8.000rpm
04.Şubat.2011, 07:16
çok faydalı bir paylaşım
eline sağlık

BlackEmperor
04.Şubat.2011, 11:21
biriken yağı tekrardan motor yağına ilave yapabilirmiyiz?

Murat
04.Şubat.2011, 11:25
biriken yağı tekrardan motor yağına ilave yapabilirmiyiz?

biriken şey tam olarak yağ sayılmaz bence. tuhaf bişi oluyor rengi fln. bence edilmemeli.

ama diğer yandan da bendeki, sistemde tank da biriken yağ tankın altındaki delikden kartere geri dönüyor.

ygtrn
05.Şubat.2011, 00:28
şimdi benim aracım drekt enjeksiyonlu değil..... benzinle çalışırken tamam ama aracımda gazda var ve gazla çalışırken emme süpaplarının durumu ne olur? gaz süspapları benzin gibi temizlermi?(ben pek sanmıyorum)

lpg ile ilgili okuduğum bir makalede bu yağ buharının süpaplar için faydalı olduğunu, süpap ayarının daha geç bozulmasını ve süpapların yağlanmasını sağladığını okudum......

lpg'li aracımda bunu kullanmam iyimidir değilmidir?

BlackEmperor
05.Şubat.2011, 10:09
biriken şey tam olarak yağ sayılmaz bence. tuhaf bişi oluyor rengi fln. bence edilmemeli.

ama diğer yandan da bendeki, sistemde tank da biriken yağ tankın altındaki delikden kartere geri dönüyor.

kullanılabilir diye düşünüyorum. Sonuçta Yağ buharlaşıp tekrardan yoğuşuyor ordanda sendeki gibi ki asıl merak ettiğim oydu,kartere veriliyor. Yağın buharlaşıp yoğuşması özelliğini bozmuyorsa saf yağ elde ediliyor aslında bu işlemle :)

levent
22.Şubat.2011, 12:41
şimdi benim aracım drekt enjeksiyonlu değil..... benzinle çalışırken tamam ama aracımda gazda var ve gazla çalışırken emme süpaplarının durumu ne olur? gaz süspapları benzin gibi temizlermi?(ben pek sanmıyorum)

lpg ile ilgili okuduğum bir makalede bu yağ buharının süpaplar için faydalı olduğunu, süpap ayarının daha geç bozulmasını ve süpapların yağlanmasını sağladığını okudum......

lpg'li aracımda bunu kullanmam iyimidir değilmidir?

kısa ve öz; lpg yağlama yapmaz, bunu kullanman iyidir.

bmwlove
22.Şubat.2011, 12:57
Buharlaşan yağ yanmış yağ değilmidir ?? Yanan yağ zaten tamamen çöp. Aracın bunu emme valflerine geri basması tam yanma sağlayıp dışarı atmaya çalışmasından dolayı heralde ??. Bence yağa karıştırılması zararlı. 50 - 100 gr. yağ için 7 - 8 litre yağı bozmaya ne gerek var.

Bu işlemi direk enjeksiyonlu yeni 320i de kullanmayı düşünüyoruz. Araç 35.000'de. Yaklaşık 10.000km'dir çözülemeyen bir problemi var. Sabah soğukken titreme ve sarsıntı. Bu sebepten kaynaklanabilir diye düşünüyoruz. Deneyip göreceğiz bakalım.

Ayrıca 120d için bi fayda sağlarmı sizce ? 2005 model 145.000'de 120d'miz de var. 75.000'de yağ siklonu patladığı için turbo değişti. Şimdi yine hafif ses yapmaya başladı. Araçta egr olduğu için bunu yapmanın bir sakıncası olurmu ?

bmwlove
23.Şubat.2011, 17:02
EEeevet ? Yokmu bi cevap kim ilgilenecek ?

yavuz364
23.Şubat.2011, 23:46
Ya çok güzel o kadar yazı var ama bu Catch can i neden havaya direk vermediğimizi kimse yazmamış :)
Tamam yağı tutuyoruz havaya geri motora veriyoruz, ama neden atmosfere açmıyoruz direk ?? Turbo basıncı ile üst kapak basıncını mı eşitliyoruz ???


Buharlaşan yağ tam olarak yanmış yağ diyemeyiz.. Yağ da su gibi her sıcaklıkta az da olsa buharlaşan bir sıvıdır.. Ancak üst kapaktan gelen yağ buharında biraz da pruvize olmuş yağ da bulunmaktadır, yani yanmış değil.. ama temiz olmadığı da aşikar :)
sesin o yüzden olduğunu sanmıyorum..

Buharlaşan yağ yanmış yağ değilmidir ?? Yanan yağ zaten tamamen çöp. Aracın bunu emme valflerine geri basması tam yanma sağlayıp dışarı atmaya çalışmasından dolayı heralde ??. Bence yağa karıştırılması zararlı. 50 - 100 gr. yağ için 7 - 8 litre yağı bozmaya ne gerek var.

Bu işlemi direk enjeksiyonlu yeni 320i de kullanmayı düşünüyoruz. Araç 35.000'de. Yaklaşık 10.000km'dir çözülemeyen bir problemi var. Sabah soğukken titreme ve sarsıntı. Bu sebepten kaynaklanabilir diye düşünüyoruz. Deneyip göreceğiz bakalım.

Ayrıca 120d için bi fayda sağlarmı sizce ? 2005 model 145.000'de 120d'miz de var. 75.000'de yağ siklonu patladığı için turbo değişti. Şimdi yine hafif ses yapmaya başladı. Araçta egr olduğu için bunu yapmanın bir sakıncası olurmu ?

senna
25.Şubat.2011, 11:24
Ya çok güzel o kadar yazı var ama bu Catch can i neden havaya direk vermediğimizi kimse yazmamış :)
Tamam yağı tutuyoruz havaya geri motora veriyoruz, ama neden atmosfere açmıyoruz direk ?? Turbo basıncı ile üst kapak basıncını mı eşitliyoruz ???


Buharlaşan yağ tam olarak yanmış yağ diyemeyiz.. Yağ da su gibi her sıcaklıkta az da olsa buharlaşan bir sıvıdır.. Ancak üst kapaktan gelen yağ buharında biraz da pruvize olmuş yağ da bulunmaktadır, yani yanmış değil.. ama temiz olmadığı da aşikar :)
sesin o yüzden olduğunu sanmıyorum..


basınç aslında eşitlenmez

açık havaya vermek bazı durumlarda sakıncalı olabilir filtreden yağ atabilecek motorda olabilir arada eğer yağ tutucu kullanabilirsen bu senin için daha iyi olur, özellikle ağır vasıtalarda bu tip işler için kullanılan yağ tutucular/ayırıcılar var onları kullanmak mantıklı

yavuz364
25.Şubat.2011, 11:28
Mesela hagi durumlarda sakıncalı olabilir ? :)
bu arada hiç msn de göremiyorum..

basınç aslında eşitlenmez

açık havaya vermek bazı durumlarda sakıncalı olabilir filtreden yağ atabilecek motorda olabilir arada eğer yağ tutucu kullanabilirsen bu senin için daha iyi olur, özellikle ağır vasıtalarda bu tip işler için kullanılan yağ tutucular/ayırıcılar var onları kullanmak mantıklı

senna
25.Şubat.2011, 11:33
Mesela hagi durumlarda sakıncalı olabilir ? :)
bu arada hiç msn de göremiyorum..

valla bi haftadır 11.30dan önce eve giremiyorum:) girincede sızıyorum zaten yorgunluktan:)


motorun sağlığından yada yapılan tadilatın durumundan dolayı pcvden veya üst subap kapağından ciddi miktarda yağ veren motorları gördüm hatta catch cani dolduranı gördüm tabi bu sağlıklı bir sistemde olası bir sorunmu bence değil, eğer sistemi güzel kurarsan sıkıntı çıkarmaz, iyi çalışmayan çalışması gerektiği çalışmayan pcv, subap kapağında uygunsuz yere montelenen boru vs gibi nedenlerden dolayı birde motor sağlığı eklenirse bu tip sıkıntılar olabiliyor

şahsen tank kullanmak bence daha faydalı birde şuda var, tankla bir miktar olsun hatlarda vakum oluşturabiliyorsun turbonun emişinden alacağın vakumla, diğer türlü atmosfer basıncına açık bir sisteme açıyorsun, eğer motor içinde herhangi bir nedenle basınçta, motor içi basınçta(sıkıştırma vs değil) problem olursa bu noktalardan sıkıntı yaşanması olasılık dahilinde bence

senna
25.Şubat.2011, 11:41
bu dediğim durumlar, mtoor yapısına ems yada normal beyin kullanmanıza bir çok faktöre göre değişebilecek şeyler, yakında güzel bir makale yazarız pcv, krank havalandırması için:)

motorun alt kısmındaki basıncı/vakumu eğer düzenleyebilirsek hem motor gücüne hemde motor ömrüne katkı sağlarız

tuvalrones_23
10.Eylül.2012, 00:12
benim aracımda direkt enjeksiyonlu . arac 100 bin km de olmasına karsın ben valflerin ilk yazınızda paylastıgınız gibi pis olduğunu düşünüyorum . oil catch yapacak zamanım ve butcem yok , üst kapağı açıp komple temizlik yapma gibi bi nüksüm de yok şuan için . peki valfleri temizlemek adına ne yapmamız lazım ?