Toplam 13 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 13 arasi kadar sonuc gsteriliyor

Konu: Yurtdndan Bedelsiz Ara thali ile alakal mevzuat ve rnekleme

 1. #1
  overblack - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik
  22.Aralk.2006
  Ya
  40
  ehir
  honda16.com
  Mesaj
  1,914

  Yurtdndan Bedelsiz Ara thali ile alakal mevzuat ve rnekleme

  BEDELSZ THALAT NE DEMEKTR? (ARA THAL)

  Bedelsiz ithalat; bedeli iin dviz transferi yaplmadan yurt dnda elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan d kazan ve tasarruflarla satn alnan baz ahsi ve ticari mahiyette eyann yurda ithalidir.

  Ara thalinde Ya Snrlamas Var m?

  Aracn adna kaydnn yapld yl itibariyle (kayt ve model yl dahil) 3 yandan eski olmamas gerekir.

  Ara thal Edilmeden nce Adna belirli bir sre kaytl olmas Gerekiyor mu?

  kametgahlarn naklettikleri son giri tarihinden en az 6 ay ncesinden beri yurt dnda bulunduklar lkede adlarna kaytl olmas gerekmektedir.

  Ara thalinde Hangi Vergilerin denmesi Gerekiyor?

  Bu ithalatta Gmrk vergisi bulunmamakla birlikte, denmesi gereken baz vergiler bulunmaktadr. Bu vergiler KDV+TV olup ithal annda gmrk idarelerince tahsil edilir.

  Ara thalatnda Vergi Hesaplamas Nasl Yaplmaktadr?
  Otomobil gmre teslim edilip muayene ve tespiti yaplmadan vergilerinin hesaplanmas mmkn bulunmamaktadr.

  Hangi Tr Aralar thal Edilebilir?

  a) Motorlu Aralar: Esas olarak srcsnden baka en ok 7 oturma yeri olan ve insan tama amacna ynelik olarak retilmi otomobiller, steyn arabalar ve yar arabalar ile motosiklet ve karavan,

  b) Motorsuz zel Aralar: En ok 3 tekerlei olan ve zerinde bulunan insann adale gcyle pedal veya el ile tekerlei dndrmek suretiyle hareket eden ve yolcu tamalarnda kullanlmayan bisiklet ve azami ykl arl 750 kg.’ gemeyen hafif rmork,

  Kanuni kametgah Ne anlama Gelmektedir?

  Kiisel veya mesleki balar nedeniyle bir kiinin her bir takvim ylnda en az 185 gn yaad yer,

  kametgahn Nakli Nedir?

  Kiinin ahsna ve iine ait balarn keserek Trkiye Gmrk Blgesine yerlemek amacyla kesin olarak gelmesidir.

  Ara thal Hakkndan Kimler Yararlanabilir?

  a) Yurtdnda 24 ay ikamet edenler;Yurtta bir takvim ylnda 6 aydan fazla kalmam olmalar kaydyla Trkiye gmrk blgesi dnda en az 24 ay (Trkiye’de bir takvim ylnda 45 gne kadar kallar yurt dndaki ikamet sresinden saylr) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarn kesin olarak Trkiye'ye nakledenler,

  b) Kamu grevlileri;Kararname ile yurt dndaki milli veya milletleraras kadrolara atanp da bu grevlerinden dnen kamu grevlileri (Bunlar iin Trkiye gmrk blgesi dnda en az 24 ay ikamet art aranmaz),

  kametgahlarn naklettikleri son giri tarihinden en az 6 ay ncesinden beri yurt dnda bulunduklar lkede adlarna kaytl ve adlarna kaydnn yapld yl itibariyle (kayt ve model yl dahil) 3 yldan eski olmayan kullanlm motorlu veya motorsuz zel kara nakil vastalar gmrk vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler.
  c) Trk vatandalna gemek suretiyle ikametgahlarn Trkiye'ye nakledenler kiiler; Trk vatandalna gemek suretiyle kanuni ikametgahn yabanc bir lkeden Trkiye gmrk blgesine kesin olarak nakleden kiilerin (evlilik suretiyle Trk vatandalna geenler hari) ikametgahlarnn naklinden nceki Trkiye'ye son giri tarihinden en az 6 ay ncesinden beri yurt dnda bulunduklar lkede adlarna kaytl ve adlarna kaydnn yapld yl itibariyle (kayt ve model yl dahil) 3 yldan eski olmayan kullanlm motorlu veya motorsuz zel kara nakil vastalarnn ithalinde gmrk vergileri aranmaz. Bunlarn Trkiye gmrk blgesi dnda 24 ay ikamet etmeleri art deildir.

  d) Miraslar (Veraset yoluyla ithalat);Trkiye gmrk blgesi dnda yerleik kiilerin lm ile Trkiye’de ikamet eden veya Trkiye’ye kesin olarak dnen Trk uyruklu miraslarna intikal eden kullanlm bir adet motorlu veya motorsuz zel kara nakil vastasn gmrk vergilerinden muaf ithal edebilirler.

  Muafiyet, mcbir sebepler sakl kalmak kaydyla, lene aidiyetinin ve namlarna gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispat artyla, veraset ilam tarihinden itibaren 12 ay iinde getirilen motorlu veya motorsuz zel kara nakil vastas iin tannr.

  Aile de Ka Kii Ara thal Edebilir?

  Motorlu veya motorsuz zel kara nakil vastas ithali aile nitesine tannr. Yani elerden birinin ara ithal hakk bulunmaktadr. kisi de ara ithal edemez, verilen hak ahsn tamas gereken artlara bal olduundan, otomobil ithal bavurusu hak sahibi tarafndan bizzat yaplr ve elerden biri, dieri adna kaytl arac ithal edemez.

  thal Ettiimiz Arac Satabilir miyiz? Bu Aralarn Sat in Bir Sre Beklemek Gerekiyor mu?

  Muafen ithal edilmi olan motorlu veya motorsuz zel kara nakil vastalar, serbest dolama girdii tarihten itibaren 12 ay gemedike, gmrk idaresine bildirilmeden belli bir para karl veya karlksz olarak dn verilemez, teminat olarak gsterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satlamaz.

  thal Edilen Arac Bakalar Kullanabilir mi? Sresi Dnda Satlmas Halinde Cezai Meyyide Var m?

  Muafen ithalinden itibaren gemesi gereken 12 aylk srenin bitiminden nce dn verilen, teminat olarak gsterilen, kiralanan, devredilen veya satlan motorlu veya motorsuz zel kara nakil vastalarna ait gmrk vergileri, 4458 sayl Gmrk Kanunu’nun 181 ila 194 nc maddelerindeki esaslara gre tahsil olunur. Bu durumda ykmller hakknda ayrca cezai takibat yaplr.

  Hangi Tr Aralar thal Edilemez?

  Yapm tr ve malzemeleri itibariyle bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eya veya srcsyle birlikte 10 ya da daha fazla kii tayacak ekilde imal edilmi, rmorklu veya rmorksuz ekici de dahil olmak zere, her eit motorlu kara yolu arac ve esas olarak insan veya insan tamaktan baka basit amalara ynelik olan her trl vastann yukardakiler kapsamnda muafen ithali mmkn deildir.

  Ara thal Hakkndan Kimler Yararlanamaz?

  a) Evlilik nedeniyle ikametgahlarn Trkiye’ye nakledenler

  b) ifte vatandalk statsne haiz vatandalar.

  ifte vatanda statsn haiz vatandalarmzla, yurt dnda uzun sreli ikamet eden ve alan vatandalarmzn, bulunduklar lke vatandala alnmadan bir nceki statde “Green Card” edinilen ikamet hakk ile dier sosyal haklara sahip olan kiiler ile Trk vatandalndan kma izni almak suretiyle yabanc bir devlet vatandaln kazanan ve sahip olduu “pembe kart” ile Trkiye’de siyasi haklar dnda btn haklardan yararlanabilen kiilerin, yurtdnda bulunduklar lke vatandalndan kmadka bu lkedeki oturumlar devam ettiinden, sz konusu ahslar yukarda belirtilen ikametin nakledildiine dair belgeyi ibraz edememektedirler.

  Bu konumdaki kiiler iin ikametgah nakli (kesin dn) sz konusu olmadndan yrrlkteki mevzuat asndan ifte vatanda statsn haiz vatandalarmzn bedelsiz otomobil ithalat hakkndan yararlanmalar mmkn bulunmamaktadr.

  Ara thalat in Hangi Srede Mracaat Etmek Gerekir?

  Yurt dnda 24 ay ikamet eden Trk vatandalar, ikametlerini naklettikleri son giri tarihinden; kamu grevlileri, grev srelerinin bitiminden sonraki giri tarihinden; Trk vatandalna geenler, vatandalk kararndan sonra adlarna nfus kadnn dzenlendii tarihten itibaren 6 ay ierisinde;

  Miras yoluyla ithalatta veraset ilam tarihinden itibaren 12 ay ierisinde ithal konusu mallarn teslim edildii gmrk idaresine bizzat bavurmas gerekmektedir. Veraset ilam ve mlkiyet belgesi yannda miraslardan ayrca, murise ait pasaport veya resmi mercilerce verilecek kimlii belirleyen belge, miraslara ait nfus hviyet czdan rnekleri istenecektir. Yabanc mahkemelerce verilen veraset ilamlarna istinaden yaplacak ithal taleplerinde, mracaat sresinin balang tarihi yabanc mahkeme kararlarnn tenfiz tarihidir.

  Ka Yl Sre Getikten Sonra Tekrar Ara thal Edilebilir?

  Motorlu veya motorsuz zel kara nakil vastalarn bedelsiz ithalat izinleri koca ve reit olmayan ocuklar bir aile nitesine kar-koca ve 18 yandan kk ocuklardan oluan bir aile nitesine ikametgahn naklinde ve bu tatlarn fiili ithal tarihinden itibaren 5 ylda bir verilir.


  Mracaatta Hangi Belgeler Gereklidir?

  1.Mracaat formu (Gmrk idaresinden temin edilir.),
  2.Pasaport veya pasaport yerine geen belgeler (gte pasaport ibraz zorunlu deildir.),
  3.rsaliye veya tat giri formu,
  4.Teslim-Tesellm Belgesi (ilemleri ayn gn tamamlananlar iin bu belge aranmaz.),
  5.Vukuatl nfus kayt rnei (aile nitesi uygulanan hallerde),
  6.kamet ettikleri lkede; iverenden iliiklerinin kesildiine dair belge ile ve i Bulma Kurumundan isizlik paras veya yardm almadklarn, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydn sildirdiklerini belgelemeleri, ayrca ihtiyarlk sigorta pirimi kesintilerini durdurduklarna dair belgeyi, eer okuyorlarsa okulla iliiklerinin kesildiini gsterir belgeyi Konsolosluklarmza ibraz etmeleri zerine ikametgahn nakledildiine dair Konsolosluklarmzca dzenlenecek belge (iyeri nakli dahil),
  7.Tat aralar iin (motosikletler dahil) hak sahipleri adna kaytl mlkiyet ve trafik belgeleri,
  8.thalat talebinde bulunmayan ein 5 yl gemedike yeniden ithal izni verilmesi iin mracaat etmeyeceine dair tasdikli beyanname taahhtname,
  9.Veraset yoluyla yaplacak ithalatta veraset ilam,
  10.G suretiyle yaplacak ithalatta vukuatl nfus kayt rneine ilave olarak Trk vatandalna geii gsterir belgeler,
  11.Kamu grevlilerince yaplacak ithalatta grev belgesi.

  Ara thali in Hangi Gmrk darelerine Mracaat Gerekir?

  Ankara Bedelsiz ve Naklihane Gmrk Mdrl, stanbul Yeilky Otomotiv htisas Gmrk Mdrl, zmir Gmrk Mdrl ve Gebze Otomotiv htisas Gmrk Mdrlklerinden herhangi birine mracaat edilmesi gerekmektedir.

  BEDELSZ THALAT KAPSAMINDA YURDA GETRLECEK OLAN OTOMOBLLER N MAL YKMLLKLER VE ORANLARI
  Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kymetin tesbitinde aracn model ylndaki FOB kymetiyle arplacak oranlar:
  Ya Oran Ya Oran
  0- %100 5- %41.76
  1- %80 6- %35.49
  2- %68 7- %30.17
  3- %57.8 8- %25.64
  4- %49.13 9- %21.79
  10- %20
  Navlun ve Sigorta :
  Otomobilin Arl
  AB ve EFTA yesi lkelerden Gelen Otolar in
  ABD ve Uzakdou lkelerinden Dorudan Gelen Otolar in
  AB ve EFTA yesi lkelerden Gelen Uzakdou lkeleri Meneli Otolar in

  1200 kg'a kadar
  150 EURO
  650$
  300$ + 150 EURO

  1201-1600kg'a kadar
  200 EURO
  700$
  400$ + 200 EURO

  1600 kg'dan fazla
  230 EURO
  800$
  500$ + 230 EURO
  GMRKTE DENECEK VERGLER VE ORANLARI

  ZEL TKETM VERGS:
  ARACIN CIF DEER ZERNDEN
  Silindir Hacmi 1600 cc’yi gemeyenler iin % 37
  “ “ 1600 cc’yi geen fakat 2000 cc’yi gemeyenler iin % 60
  “ “ 2000 cc’yi geenler iin % 84
  oranlarnda tahsil edilir.
  KATMA DEER VERGS :
  CIF Deeri ve zel Tketim Vergisi Toplamnn % 18’i orannda KDV tahsil edilir.
  RNEK:
  CIF bedeli 10.000 EURO olan ve motor hacmi 1600 cc’yi geen ancak 2000 cc’yi gemeyen bir ara iin denmesi gereken vergilerin hesaplanmas aada gsterilmitir:
  CIF Bedeli =10.000 EURO
  Motor hacmi =1600cc zeri (1800 cc)
  zel Tketim Vergisi=CIF Bedeli x zel Tketim Vergisi Oran
  = 10.0000 x % 60 = 6.000 EURO=TV
  Katma Deer Vergisi =(CIF Bedeli + zel Tketim Vergisi) x KDV Oran
  =(10.000 + 6.000) x % 18
  = 16.000 x % 18 = 2.880 EURO=KDV
  GMRKTE DENECEK VERGLER TOPLAMI = TV+KDV
  = 6.000+2.880=8.880 EURO


  GMRK STESNDEN ALINTIDIR
  komanero garage

 2. #2
  Erden - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik
  10.Aralk.2008
  Ya
  35
  ehir
  Moskova
  Mesaj
  718
  CIF degeri nasil belirleniyor ?

 3. #3
  Alican - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik
  12.Haziran.2008
  Ya
  29
  ehir
  Ankara
  Mesaj
  2,174

  Arrow

  Programdan bir kare ile zetleyim
  Konu Alican tarafndan (16.Haziran.2009 Saat 15:29 ) deitirilmitir.

 4. #4
  Ryhn
  Misafir
  Alnt Alican Nickli yeden Alnt Mesaj gster
  cf deger maln usd olarak degerdr.
  Hayr CIF maln USD olarak deeri deildir.
  CIF= Cost+Insurance+freight yani Maln degeri + Sigortas + ykleme ve nakliye

  Anlamna gelir.

 5. #5
  Alican - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik
  12.Haziran.2008
  Ya
  29
  ehir
  Ankara
  Mesaj
  2,174
  edit FOB kymeti yazdm

 6. #6
  Ryhn
  Misafir
  Alnt Alican Nickli yeden Alnt Mesaj gster
  edit FOB kymeti yazdm
  FOB nin aclm ise Free On Board yani gemiye teslim anlamna gelir diebilirim. Bu terim deniz tasmacnda ykleme dahil nakliye hari fiyat anlamna gelir.

 7. #7
  Alican - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik
  12.Haziran.2008
  Ya
  29
  ehir
  Ankara
  Mesaj
  2,174
  Alnt Ryhn Nickli yeden Alnt Mesaj gster
  FOB nin aclm ise Free On Board yani gemiye teslim anlamna gelir diebilirim. Bu terim deniz tasmacnda ykleme dahil nakliye hari fiyat anlamna gelir.
  Kymet hesabnda FOB ve CIF geerlidir.


 8. #8
  Ryhn
  Misafir
  FOB baz sirketler nakliye hari anlamnda kullanmaktadr fakat gerek anlamn yukarda yazdm.

 9. #9
  Erden - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik
  10.Aralk.2008
  Ya
  35
  ehir
  Moskova
  Mesaj
  718
  Bu islerden pek anlamiyorum.
  Benim Corsa yi veya baska bir arabayi getirmeye kalksam gurmukde nasil bir fiyat belirlenecek.
  Yaklasik 6 yildir Rusyada yasiyor ve calisiyorum..
  Esim Rus vadandasi bu yuzden ceyiz getirme hakkinda arabada oldugu soyleniyor.
  Bilgisi olan var mi?

 10. #10

  yelik
  21.Ocak.2008
  Ya
  27
  ehir
  stanbul
  Mesaj
  105
  Birisi ksaca zetlerse daha iyi olacak.

 11. #11
  Ryhn
  Misafir
  Bu konu daha once bircok kez forumda yazildi konusuldu.
  http://www.techturkey.com/forum/show...highlight=yurt

 12. #12
  Erden - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik
  10.Aralk.2008
  Ya
  35
  ehir
  Moskova
  Mesaj
  718
  Alnt Ryhn Nickli yeden Alnt Mesaj gster
  Bu konu daha once bircok kez forumda yazildi konusuldu.
  http://www.techturkey.com/forum/show...highlight=yurt
  Cok tesekkurler.
  Orada yazilanlari daha onceden okudum daha once kendimde biraz arastirma yaptim.

  Hatta ekleyim arabinin sizin uzerinize en az 6 ay kayitli olmasi gerekiyor.
  Getirecegiz ulkede.

  Benim en cok merak ettigim olay CIF degeri?
  Neye gore hesaplaniyor. Hangi degerlere gore ? Benim corsa 10 000 mi 15 000 mi ?

  Ceyiz olayinda ise hic gumruk odenmiyor diye duydum ama onu daha tam arastiramadim.

 13. #13
  Ryhn
  Misafir
  Valla CIF dedikleri olay arabann deeri + nakliye srasndaki sigortas + nakliye creti yukarda zaten CIF alm yazdm. Ceyiz olayna gelince bilemiorum aratrmadm duymadm. Aracn 3 yan amam olmas art. Yada aracn 20 yan stnde klasik statsne girmesi art. Bu arada aracn deeri fatura bedeline gre belirlendiini sanmyorum. nk Trkiye ihracat yaptmzda gmrkteki kendi belirledikleri bedelden gmrklendi mallarm. in detay Trkiyeden bii karken o kadar zorda deilde Trkiyeye bireyler girerken epey zor oluyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gzatan Kullanclar

u anda 1 kullanc bu konuyu grntlyor. (0 kaytl ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •