Yayınlayan cem

Boost creep eksoz gaz?n?n yeterli ?ekilde eksoz housingden bypass olamamas? sonucu ortaya c?kar.rnek verecek olursak , bas?nc?n?z? 13 psi’a ayarlay?n ve gaza yklendiginizde boost direk 13 veya 14 psi’a f?rlar.Daha sonra devir artt?r?m?n?z sonras? boost creep dahada artar 14,15,16,17 psi lara varabilir. Boost creepin zm yolu wastegatte yatar.Wastegate yetersiz olmas? durumunda bu sorun grlr.zm ya wastegate’i bytmek veyahut de?i?tirmektir. Boost spike ba?ka bir rnek ise, 13 psi’a ayarlad?g?n?z bas?nc?n?z? gazlad?g?n?zda 16 psi ve aniden 13psi’a d?mesi olarakta adland?r?labilir. * Normal […]

Kategori: Makaleler
Yayınlayan cem

Bu dyno sheette genel olarak Garrrettin fazlaca tercih edilen turbolar?n?n limit bas?nclarda verdikleri gleri gryoruz. Testteki ama otomobildeki gt30r’?n verdigi gc 35r’?n verdigi ile kar???la?t?rmak.Turbolar?n her farkl? hacimde diger etkenlerde , de?i?ik motorlarda ayn? gc vermeyecegi a?ikard?r. Burda amac gt30r ile 565 whp alan bir arac?n sadece turbo de?i?imi ile 35r sonras? ne kadar beygir artacag?n?n a??a c?kart?lmas?d?r.Test esnas?nda turbonun haricinde hibir para de?i?tirilmemi?tir. Garrett gt30r iin ortalama 500 hp bir rakam al?nabilecegini ac?klarken , dyno testi yap?lan aracta 565whp/440tq […]

Kategori: Makaleler
Yayınlayan cem

  Methanol nedir , Nasil Guc kazandirir , oncelikle videoyu inceleyelim ; video ; http://www.youtube.com/watch?v=HkPFZWd8wj4 Yak?t olarak Methanol Benzin, iten yanmal? motorlarda bir as?rdan fazlad?r kullan?lmaktad?r. Her ne kadar ana yak?t maddesi olarak kullan?lsada ara?t?r?lmas? gereken propan, alkol, hidrojen ve su gibi ba?ka yak?t trleride vard?r. Propan, hidrojen, su farkl? zelliklere ve karaktere sahiptiler fakat hibiri performans amal? uygulamalarda alkoln sundu?u avantajlar? sunamamaktad?r. Bir ok e?it alkol retilmektedir. ?ten yanmal? motorlarda en ok kullan?lan trler ise methanol ve ethanol’dr. Methanol, […]

Kategori: Makaleler
Yayınlayan cem

Bir konu?mam?zda bahsi gemi?ti, ondan dolay? yazmak istedim. Baz? durumlarda loggerlarda Duty yazmaz bu gibi durumlarda msec lerden bakar?z.Tabiki onlar da 100 80 70 gibi de?illdir.Enjektrmzn maximum degerleri bunlard?r. Her enjektor iin ayn?s? geerlidir. ?stenilen Duty %85~90 maximumdur.st enjektorun bobinini ok ?s?tt??? iin kitlenebilme hatta yanabilme imkan? vard?r %100 ve %85 i Tablo halinde ?kard?m san?rsam i?inize yarar. %85 Duty’e gre Hesaplanm?? Tablo Devir Rpm Millisecond Duty Cycle % 1000 102 85 1500 68 85 2000 51 85 2500 41 […]

Kategori: Makaleler
Yayınlayan cem

An excellent article on the benefits of running a catch canfrom redline-motorworks. How does an oil catch can work and why is it beneficial? Last Updated: 7/28/2010 There is a large debate as to whether or not oil catch cans are worth the money or not. This article is dedicated to providing a very detailed explanation showing why a catch can is highly recommended in direct injection engine applications. Catch can kullanman?n yararlar? hakk?nda redline-motorworks taraf?ndan yaz?lm?? mkemmel bir makale. […]

Kategori: Makaleler
Yayınlayan cem

Kullan?lan alet : Kompresyon test cihaz?, ?lk olarak ate?leme kablolar?m?z? c?kart?yoruz, ve sigorta panelini aararak 15A sigortam?z? c?kart?yoruz ( Bu sigorta enjektr sigortas? ) Bunu c?kartt?g?m?zdan emin olmal?y?z yoksa enjektrlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi c?kart?yoruz. Burda k?sa bir kontrol yapabiliriz, Bujilerimizi c?krtt?p inceledgmzde daha cok beyaza yak?nsa fakir kar???m , renk daha ok siyahsa zengin kar?s?mda oldugunuzu anlamal?s?n?z.   Kompresyon test aletini kullanmadan nce alet kontrol edilmeli zarar grm? olmamal?d?r.Testimizin sagl?kl? sonuc verebilmesi iin bunlar nemlidir. Daha sonra ilk […]

Kategori: Makaleler
Yayınlayan cem

ncelikle blo?umuz CNC’de dijital lm ve tarama makinesinde lld. Bunun sebebi ise bore ls blo?a oranla ok geni? oldu?u iin kesin ve do?ru lmn bir ?art olmas?. lm cihaz?m?z her yuvan?n orta noktas?n? + / – 10 mikron tleransla lebilmektedir. Sonra blo?umuzu tezgaha sabitledik. Makinemiz 5 a?l? yksek h?zl? ve tm i?lemleri tek bir sabitleme ile yapabilmekte. (Bu makinan?n yan?lma pay? ise + / – 1 mikrondur.) Ard?ndan yap?lacak i?lemler iin blo?un yzey lleri al?n?yor. Bu a?amada makine, sensrn kullanarak […]

Kategori: Makaleler
Yayınlayan cem

Evap Purge Control Solenoid Valve nedir? Depodaki buharla?an benzin s?v? hale getirerek tekrar depoya veren sistemi kontrol eder. Manifold bas?nc? sensoru (manifold absolute pressure/MAP) Map sensor ne i?e yarar ? Bu sensor manifold bas?nc? miktar?na gre ECU’ya veriler gndermektedir. Ecu da buna gre avans?n? ve benzin verme miktar?n? ayarlamaktad?r. MAf sensoru Manifolt stnde bulunur Yada 1 hortum ile manifolddan vacum al?n?p bir yere monte edilir. MAF Sensoru (Mass airflow sensor) Maf sensoru hava filitresinden hemen sonra bulunur ekilen havan?n miktar?n? […]

Kategori: Makaleler
Yayınlayan cem

A AC Alternatif ak?m ACCELERATOR Gaz pedal? ACCESSORIES Aksesuarlar ACCUMULATOR Ak ADDITIVE Katk? ADVANCE Avans ADVANCE Ate?leme zaman? ADVANCE CURVE Avans e?risi. AEROD?NAMICS Aerodinamik AIR BRAKE S?STEM Haval? fren sistemi. AIR CONDITIONER Klima AIR COOLED Hava ile so?utulan. AIR FILTER Hava filtresi. AIR FLOW SENSOR Hava ak?? (debi) sensr. AIR/FUEL RATIO Hava/benzin oran? AIR GAP Bujilerde merkez ve ?an elektrotlar aras?ndaki mesafe AIR HORN Karbratrn hava kanal?n?n giri?i ALLO? Ala??m ALL-WHEEL DRIVE Tm tekerleklerden srekli eki?li ALTERNATOR Alternatr ANNEAL Metalleri […]

Kategori: Makaleler
Yayınlayan cem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 MARKA| |MODEL| |IMAL YILI| |JANT GENISLIK VE CAP||DELIK ADEDI VE UZAKLIGI||BILEZIK CAPI VE ET OFSETI 1 2 3 4 5 6 AY.YIL-AY.YIL 1 ALFA | | 145/146| | 09.94-12.00| |5,5Jx14| |4/98/| |58 43 YUKARIDAKI ORNEKDEKI GIBI OKUYUNUZ 2 ALFA 145/146 09.94-12.00 6Jx15 4/98/58 49,5 6 ALFA 147 01.01- 6Jx15 5/98/58 37,5 1 ALFA 147 01.01- 6,5Jx15 5/98/58 41,5 1 ALFA 147GT 05.04- 6,5Jx15 5/98/58 41,5 2 ALFA 155 04.92-09.97 […]

Kategori: Makaleler

TechTurkey Forum Mesajları
Yeni Eklenen Makaleler
Techturkey @ Facebook