Injector Dead Times (battery Offset table)

Yayınlayan: cem Yayın Zamanı: 22 Tem 2011

  Injector Flow CC/min Flow LB/Hr _Ohm_ 10 volt 11 volt 12 volt 13 volt 14volt 15 volt Accel 578 55 3 ? 1.24 1.03 0.87 0.73 0.63 0.53 Accel 872 83 3 ? 1.46 1.20 1.00 0.85 0.73 0.62 Acura NSX 240 23 2? 0.71 0.56 0.45 0.36 0.27 0.21 Acura RSX 290 28 12? 1.28 1.07 0.86 0.70 0.57 0.46 Acura RSX Type-S 330 31 12? 1.37 1.14 0.95 0.81 0.67 0.55 Audi S4/TT 340 32 14 ? […]

Darton MID gomlek montaj asamalari

Yayınlayan: cem Yayın Zamanı: 22 Tem 2011

ncelikle blo?umuz CNC’de dijital lm ve tarama makinesinde lld. Bunun sebebi ise bore ls blo?a oranla ok geni? oldu?u iin kesin ve do?ru lmn bir ?art olmas?. lm cihaz?m?z her yuvan?n orta noktas?n? + / – 10 mikron tleransla lebilmektedir. Sonra blo?umuzu tezgaha sabitledik. Makinemiz 5 a?l? yksek h?zl? ve tm i?lemleri tek bir sabitleme ile yapabilmekte. (Bu makinan?n yan?lma pay? ise + / – 1 mikrondur.) Ard?ndan yap?lacak i?lemler iin blo?un yzey lleri al?n?yor. Bu a?amada makine, sensrn kullanarak […]

Sensorler ve Aciklamalari

Yayınlayan: cem Yayın Zamanı: 21 Tem 2011

Evap Purge Control Solenoid Valve nedir? Depodaki buharla?an benzin s?v? hale getirerek tekrar depoya veren sistemi kontrol eder. Manifold bas?nc? sensoru (manifold absolute pressure/MAP) Map sensor ne i?e yarar ? Bu sensor manifold bas?nc? miktar?na gre ECU’ya veriler gndermektedir. Ecu da buna gre avans?n? ve benzin verme miktar?n? ayarlamaktad?r. MAf sensoru Manifolt stnde bulunur Yada 1 hortum ile manifolddan vacum al?n?p bir yere monte edilir. MAF Sensoru (Mass airflow sensor) Maf sensoru hava filitresinden hemen sonra bulunur ekilen havan?n miktar?n? […]

Ingilizce Oto Parca isimleri

Yayınlayan: cem Yayın Zamanı: 21 Tem 2011

A AC Alternatif ak?m ACCELERATOR Gaz pedal? ACCESSORIES Aksesuarlar ACCUMULATOR Ak ADDITIVE Katk? ADVANCE Avans ADVANCE Ate?leme zaman? ADVANCE CURVE Avans e?risi. AEROD?NAMICS Aerodinamik AIR BRAKE S?STEM Haval? fren sistemi. AIR CONDITIONER Klima AIR COOLED Hava ile so?utulan. AIR FILTER Hava filtresi. AIR FLOW SENSOR Hava ak?? (debi) sensr. AIR/FUEL RATIO Hava/benzin oran? AIR GAP Bujilerde merkez ve ?an elektrotlar aras?ndaki mesafe AIR HORN Karbratrn hava kanal?n?n giri?i ALLO? Ala??m ALL-WHEEL DRIVE Tm tekerleklerden srekli eki?li ALTERNATOR Alternatr ANNEAL Metalleri […]

Otomobillerin bijon aral?klar?

Yayınlayan: cem Yayın Zamanı: 21 Tem 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 MARKA| |MODEL| |IMAL YILI| |JANT GENISLIK VE CAP||DELIK ADEDI VE UZAKLIGI||BILEZIK CAPI VE ET OFSETI 1 2 3 4 5 6 AY.YIL-AY.YIL 1 ALFA | | 145/146| | 09.94-12.00| |5,5Jx14| |4/98/| |58 43 YUKARIDAKI ORNEKDEKI GIBI OKUYUNUZ 2 ALFA 145/146 09.94-12.00 6Jx15 4/98/58 49,5 6 ALFA 147 01.01- 6Jx15 5/98/58 37,5 1 ALFA 147 01.01- 6,5Jx15 5/98/58 41,5 1 ALFA 147GT 05.04- 6,5Jx15 5/98/58 41,5 2 ALFA 155 04.92-09.97 […]

Drift setup da, bir tek kamber degil bir suru daha unsur vardir. On Tekerde Daha Fazla Negatif Kamber : Ilk basta, kamber sorusuna cevap vereyim, onde negatif kamber olmasi arabanin daha az understeer yapmasina neden olur. Bunun sebebi ise on tekerlerin yanal (lateral) yol tutusu, lastigin yerle temas alaninin arttigindan dolayi daha iyi olmasindandir. Arabadan arabaya, bu acinin maximum yol tutusu icin en fazla kac derece olacagi degisir. Genel olarak -3.5 (negatif uc bucuk) derecedir. Onde cok fazla negatif kamber, […]

Kac Psi Kac Bar ?

Yayınlayan: cem Yayın Zamanı: 21 Tem 2011

Kar??t?ran arkadaslar iin , http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html Yaz?n?n Dewam? ve yorumlar iin bu linki t?klay?p Ziyaret edebilirsiniz.

Turbo

Yayınlayan: cem Yayın Zamanı: 21 Tem 2011

Turbocharger?n kullan?m? hemen hemen iten yanmal? motorlar?n kullan?lmas?yla ayn? zamanlara denk gelir.Turbocharger? iten yanmal? motorlarda ilk ba?ar?l? olarak kullanan Dr. Buchidir.General Electric 1910lar?n sonlar?na do?ru turbocharger geli?tirme al??malar?na ba?lad?.1920de General Electrice ait motora sahip olan uak yeni bir irtifa rekor k?rm??t?r(10092m). Turbonun tarihi 1800’l y?llar?n sonlar?na dayanmaktad?r.1880’lerin sonlar?na do?ru Gotlieb Daimler ve Rudolf Diesel egzozdan ?kan gaz? s?k??t?rmaya al??arak motorun gcn artt?rman?n ve daha az yak?t tketmenin yollar?n? arad?lar.Fakat yap?lan al??malarda ki olumlu sonular?n yeterli olmamas? sebebiyle yap?lan al??malar ask?da […]

Guc ve Tork Aciklamasi

Yayınlayan: cem Yayın Zamanı: 21 Tem 2011

G ve tork ili?kisi o?u zaman birok ki?i iin kar???k gelir. Otomobilleri k?yaslarken bu iki terimi s?k s?k kullan?yoruz ama o?umuz hangisinin daha nemli oldu?unu b?rak?n, tam olarak ne anlama geldi?ini bile bilmiyoruz. Eski bir sz vard?r : Tork yar?? kazand?r?r, g otomobil satt?r?r. Bu gerekten do?ru mu? ??te bu yaz?m?zda bu iki ba?l??? a?kl??a kavu?turaca??z. zetle, g ve tork tamamen ayr? ?eylerdir ve l birimleri de birbirinden farkl?d?r. Tork : Tork dndrme kuvvetidir. Hareket ve zamandan ba??ms?z bir kavram […]

Kwp2000, galetto gibi cihazlar nedir? Ne degildir?

Yayınlayan: cem Yayın Zamanı: 21 Tem 2011

Kwp2000, galetto gibi cihazlar nedir? Ne de?ildir? ncelikle ?unu syleyeyim ,galetto veya kwp2000 gibi flasher cihazlar?yla al???rken ok dikkatli olmak laz?m , ben ok duydum ecu yu uuran insan . Ters bir durum olursa kal?rs?n?z d?bd?zlak , beyin uunca haliyle araba al??maz. gelelim as?l meseleye , bu flasher cihazlar?n?n yapt??? tek ?ey , ecu ierisinde bulunan ve arac?n i?letim haritalar?n?n bulundu?u yaz?l?m? al?p bilgisayara kopyalamak veya bilgisayar?ndakini ecuya yklemektir, ba?ka bir?ey yapmaz . ismine flasher diyorum nk bu haritalar ecu […]


TechTurkey Forum Mesajları
Yeni Eklenen Makaleler
Techturkey @ Facebook